اطلاعیه مهم خوابگاه دانشجویان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۳۲ کد : ۱۱۸۴ اطلاعیه ها اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۳۴۸
#اطلاعیه_مهم  (#خوابگاه) نظر به استقبال بسیار زیاد دانشجویان محترم برای اسکان در خوابگاه‌، موارد ذیل به استحضار دانشجویان گرامی می‌رسد:
اطلاعیه مهم خوابگاه دانشجویان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

#اطلاعیه_مهم  (#خوابگاه)

نظر به استقبال بسیار زیاد دانشجویان محترم برای اسکان در خوابگاه‌، موارد ذیل به استحضار دانشجویان گرامی می‌رسد:

#خواهران 

- علی‌رغم تعداد زیاد ثبت کنندگان خواهران، به کلیه دانشجویان خواهر (کارشناسی و کارشناسی ارشد) که پیش ثبت‌نام را در زمان اعلام شده و از طریق سایت انجام داده و مبلغ اولیه خوابگاه را نیز واریز نموده‌اند، خوابگاه تعلق خواهد گرفت که محل اسکان در خوابگاه خواهران یاسمن خواهد بود.

#برادران 

- علی‌رغم تعداد زیاد ثبت نام کنندگان، به دانشجویان کارشناسی (برادران) ورودی‌های 98، 99 و 400 که پیش ثبت‌نام را در زمان اعلام شده و از طریق سایت انجام داده و مبلغ اولیه خوابگاه را نیز واریز نموده‌اند، خوابگاه تعلق خواهد گرفت.

* محل اسکان دانشجویان کارشناسی (برادران) ورودی‌‌ 98 خوابگاه ملکی خوارزمی می‌باشد‌.

* محل اسکان دانشجویان کارشناسی (برادران) ورودی 99 خوابگاه ملکی خوارزمی می‌باشد. در صورت تکمیل ظرفیت این خوابگاه، تعدادی از ورودی‌های 99 در خوابگاه الماس اسکان می‌یابند.
نحوه تخصیص ورودی ‌های 99 توسط حوزه دانشجویی تعیین می‌گردد و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

* به تعدادی از دانشجویان ممتاز هر ورودی (98، 99، 400)، با ظرفیت بسیار محدود، خوابگاه ملکی خوارزمی تعلق می‌گیرد.
این اسامی توسط حوزه دانشجویی (با استعلام از اداره آموزش) مشخص می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری نیست.  

* محل اسکان دانشجویان کارشناسی (برادران) ورودی 400 خوابگاه الماس می‌باشد.

* محل اسکان کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد (برادران) در هتل آپارتمان سلطانی می‌باشد‌.

* در ارتباط با دانشجویان کارشناسی (برادران) ورودی‌های 97 و ماقبل، پس از مشخص شدن تعداد متقاضیان ورودی‌های جدید و فقط در صورت وجود جای خالی همکاری خواهد شد. در حال حاضر هیچگونه قولی برای اسکان این عزیزان داده نمی‌شود.