انتشار مقاله جناب آقای دکتر دانیال قهرمانی مقدم، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در مجله معتبر بین المللی Composite Structures

۱۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۱ کد : ۱۲۸۲ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۲۷۷
انتشار مقاله جناب آقای دکتر دانیال قهرمانی مقدم، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در مجله معتبر بین المللی Composite Structures
انتشار مقاله جناب آقای دکتر دانیال قهرمانی مقدم، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در مجله معتبر بین المللی Composite Structures

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر دانیال قهرمانی مقدم عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان:
 
Experimental study on mixing ratio effect of hybrid graphene nanoplatelet/nano-silica reinforcement on the static and fatigue life of aluminum-to-GFRP bonded joints under four-point bending

در مجله معتبر Composite Structures منتشر شد.

گفتنی است، طبق گزارش پایگاه JCR نشریه مذکور دارای ضریب تاثیر 6.603 است و در چارک کیفی اول (Q1) قرار دارد.

کسب این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه صنعتی قوچان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق روز افزون مسئلت داریم.

کلید واژه ها: دکتر دانیال قهرمانی مقدم دانیال قهرمانی مقدم چاپ مقاله مقالات Q1 اساتید دانشگاه صنعتی قوچان شهرستان قوچان