اطلاعیه سرویس دانشگاه صنعتی قوچان (مشهد - قوچان)

۰۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۴ کد : ۱۴۵۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۰
به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی، اساتید فرهیخته و دانشجویان گرامی می رساند، اتوبوس دانشگاه صنعتی قوچان (مشهد - قوچان) از امروز ۴ بهمن ۱۴۰۱ لغایت ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ و در تمام روزهای هفته، فقط در مسیر مشهد - قوچان و در نوبت صبح خدمات رسانی دارد. لازم به ذکر است از تاریخ ۱۴ بهمن لغایت ۲۲ بهمن نیز اتوبوس دانشگاه سرویس دهی ندارد.
اطلاعیه سرویس دانشگاه صنعتی قوچان (مشهد - قوچان)

 به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی، اساتید فرهیخته و دانشجویان گرامی می رساند، اتوبوس دانشگاه صنعتی قوچان (مشهد - قوچان)  از امروز  4 بهمن 1401 لغایت 13 بهمن 1401 و در تمام روزهای هفته، فقط در مسیر مشهد - قوچان و در نوبت صبح خدمات رسانی دارد.
لازم به ذکر است از تاریخ 14 بهمن لغایت 22 بهمن نیز اتوبوس دانشگاه سرویس دهی ندارد.