معرفی کتاب "آنچه در دانشکده مهندسی نمی آموزید"

تعداد بازدید:۲۰۱

معرفی کتاب "آنچه در دانشکده مهندسی نمی آموزید" توسط جناب آقای دکتر رجب زاده عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان به مناسبت روز مهندس