به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان؛

پیام جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان؛

۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۴:۲۸ کد : ۸۳۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۲
پیام جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان
پیام جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان؛

پیام جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان