مجوز پذیرش دانشجو در مهرماه ۱۴۰۰ در رشته گرایشهای جدید برای دانشگاه صنعتی قوچان صادر شد

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۱ کد : ۴۷۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۲۲
مجوز پذیرش دانشجو در مهرماه ۱۴۰۰ در رشته گرایشهای جدید برای دانشگاه صنعتی قوچان صادر شد

مجوز پذیرش دانشجو در مهرماه 1400 در رشته گرایشهای زیر توسط دفتر گسترش آموزش عالی برای دانشگاه صنعتی قوچان صادر شد:

سه گرایش جدید زیر نیز به گرایش های دانشگاه صنعتی قوچان اضافه شده است.

1- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  گرایش تبدیل انرژی
2- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی  گرایش آنالیز عددی
3- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی  گرایش بهینه سازی

کلید واژه ها: جذب دانشجو در دانشگاه صنعتی قو مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی قوچان