انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر Journal of Water Process Engineering

۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۲ کد : ۸۰۹ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۴۱۹
مقاله سرکار خانم دکتر طاهره روحانی، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Novel ZnTi LDH/h-BN nanocomposites for removal of two different organic contaminants: Simultaneous visible light photodegradation of Amaranth and Diazepam
انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر  Journal of Water Process Engineering

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر
 Journal of Water Process Engineering

مقاله سرکار خانم دکتر طاهره روحانی، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان:
Novel ZnTi LDH/h-BN nanocomposites for removal of two different organic contaminants: Simultaneous visible light photodegradation of Amaranth and Diazepam


 در مجله Journal of Water Process Engineering منتشر شد، طبق گزارش پایگاه JCR نشریه مذکور دارای ضریب تاثیر 5.485 است و در چارک کیفی اول (Q1) قرار دارد.

کسب این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه صنعتی قوچان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق روز افزون مسئلت داریم.

کلید واژه ها: دکتر طاهره روحانی بسطامی دکتر طاهره روحانی دانشگاه صنعتی قوچان انتشار مقاله