آرشیو اخبار

استفاده از سالن ورزشی بدنسازی خوابگاه خوارزمی ویژه دانشجویان محترم
پیرو بازدید جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان؛

استفاده از سالن ورزشی بدنسازی خوابگاه خوارزمی ویژه دانشجویان محترم

پیرو بازدید جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان و هیات همراه از خوابگاه خوارزمی و درخواست دانشجویان محترم برای استفاده از سالن ورزشی بدنسازی:

ادامه مطلب