آرشیو اخبار

تقدیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان
پیرو فعالیت های پیشگیرانه از اعتیاد دانشجویان صورت پذیرفت؛

تقدیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، پیرو برنامه های حوزه مشاوره دانشگاه صنعتی قوچان در خصوص فعالیت های پیشگیرانه از اعتیاد دانشجویان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان تقدیر نمود.

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی قوچان و دانشگاه پیام نور قوچان به امضاء رسید

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی قوچان و دانشگاه پیام نور قوچان به امضاء رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان و پیرو تعامل بیشتر با ارگان‌ها، نهاد و دانشگاه های شهرستان و استان، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی قوچان و دانشگاه پیام نور این شهرستان به امضاء رسید.

ادامه مطلب