آرشیو اخبار

برگزاری جلسه مسئولین عالی رتبه شهرستان قوچان با حضور وبیناری معاون وزیر علوم در دانشگاه صنعتی قوچان

برگزاری جلسه مسئولین عالی رتبه شهرستان قوچان با حضور وبیناری معاون وزیر علوم در دانشگاه صنعتی قوچان

پیرو حضور جناب آقای دکتر رحیمی معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی قوچان و بازدید از این مجموعه و صحبت های مطرح شده، امروز چهارشنبه نیز جلسه ای با حضور برخی از مسئولین عالی رتبه شهرستان در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه صنعتی قوچان

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه صنعتی قوچان

جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه صنعتی قوچان و نمایشگاه دستاوردهای این دانشگاه بازدید به عمل آورد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، در ادامه جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر رحیمی و با حضور ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، اعضای محترم هیئت رئیسه و تعدادی از مدیران و اساتید هیئت علمی این دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب