آرشیو اخبار

کارگاه سبک زندگی اسلامی و مهارتهای ارتباطی همسران در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد
با حضور استاد ارجمند سرکار خانم اختردانش

کارگاه سبک زندگی اسلامی و مهارتهای ارتباطی همسران در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد

کارگاه سبک زندگی اسلامی و مهارتهای ارتباطی همسران با حضور استاد ارجمند سرکار خانم اختردانش به میزبانی واحد خواهران دفتر نهاد در دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب