آرشیو اخبار

تمهیدات انجام شده برای خوابگاه یاسمن (خواهران) برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تمهیدات انجام شده برای خوابگاه یاسمن (خواهران) برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، به جهت رفاه حال دانشجویان خوابگاه خواهران یاسمن، تمهیدات مناسبی برای آماده‌سازی این خوابگاه در تابستان ۱۴۰۱ انجام شد که بعضی از موارد به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه مطلب