اطلاعیه ها - آرشیو

عضویت در سامانه پایگاه اطلاعاتی لاتین مگاپیپر تنها از طریق IP های دانشگاه قابل انجام است
قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی علاقه مند به عضویت در پایگاه های اطلاعاتی:

عضویت در سامانه پایگاه اطلاعاتی لاتین مگاپیپر تنها از طریق IP های دانشگاه قابل انجام است

اطلاعیه کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی قوچان قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی علاقه مند به عضویت در پایگاه های اطلاعاتی:

ادامه مطلب