اطلاعیه ها - آرشیو

مسابقه کتابخوانی به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه باهمکاری دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی قوچان برگزار می کند:

مسابقه کتابخوانی به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب

ویژه دانشگاهیان (اساتید، کارکنان، دانشجویان) کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه باهمکاری دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی قوچان برگزار می کند: مسابقه کتابخوانی به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب

ادامه مطلب