اطلاعیه ها - آرشیو

ارتقاء سیستم گرمایش، حجم ذخیره آب گرم، موتورخانه و  شوفاژهای خوابگاه خوارزمی خواهران

ارتقاء سیستم گرمایش، حجم ذخیره آب گرم، موتورخانه و شوفاژهای خوابگاه خوارزمی خواهران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، با هزینه ای حدود ۳ میلیارد ریال سیستم گرمایش، حجم ذخیره آب گرم، موتورخانه و شوفاژهای خوابگاه ملکی خوارزمی خواهران ارتقاء یافت و در شرایط مطلوبی قرار گرفت.

ادامه مطلب