اخبار پژوهشی و فناوری - آرشیو

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر Journal of Water Process Engineering

مقاله سرکار خانم دکتر طاهره روحانی، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Novel ZnTi LDH/h-BN nanocomposites for removal of two different organic contaminants: Simultaneous visible light photodegradation of Amaranth and Diazepam

ادامه مطلب

تولید کیت تشخیصی کرونا و ورود آن به بازار مصرف

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، سرکار خانم دکتر طاهره روحانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان و موسس شرکت دانش بنیان نانوکاوشگران یکتای توس (نانوکیت) اظهار داشت کیت تشخیصی کرونا تولید شده توسط این شرکت به صورت عملیاتی وارد بازار مصرف خواهد شد.

ادامه مطلب