اخبار پژوهشی و فناوری - آرشیو

انتشار مقاله مشترک اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر در مجله معتبر IEEE Transactions on Affective Computing

انتشار مقاله مشترک اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر در مجله معتبر IEEE Transactions on Affective Computing

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله مشترک جناب آقای دکتر چم پور و سرکار خانم دکتر ملیحه جاویدی اعضا محترم هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Multiview Facial Expression Recognition, a Survey منتشر شد.

ادامه مطلب