اخبار پژوهشی و فناوری - آرشیو

حضور دانشگاه صنعتی قوچان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، یکی از رویدادهای مهم هفته پژوهش و فناوری برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری است. هر ساله این نمایشگاه با هدف ارایه توانمندی های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان عرضه کننده برگزار می شود.

ادامه مطلب