اخبار دانشجویی و فرهنگی - آرشیو

مراسم پاسداشت ورود دانشجویان به دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد

مراسم پاسداشت ورود دانشجویان به دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان مراسم پاسداشت ورود دانشجویان به دانشگاه صنعتی قوچان با حضور اعضای محترم هیات رئیسه، اساتید فرهیخته، مدیران محترم و دانشجویان گرامی برگزار گردید.

ادامه مطلب