اخبار دانشجویی و فرهنگی - آرشیو

کسب رتبه برگزیده سوم در ثبت فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در بین دانشگاه های سراسر کشور

کسب رتبه برگزیده سوم در ثبت فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در بین دانشگاه های سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، در اولین گزارش ثبت فعالیت ها و برنامه ها ی فرهنگی در سامانه جدید فعالیت های دانشجویی وزارت عتف در سال ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب رتبه "برگزیده سوم" در ثبت فعالیت های فرهنگی دانشجویی در بین دانشگاه های سراسر کشور گردید.

ادامه مطلب