اخبار دانشجویی و فرهنگی - آرشیو

بازدید ریاست و معاونت دانشجویی و فرهنگی از خوابگاه های دانشگاه صنعتی قوچان

بازدید ریاست و معاونت دانشجویی و فرهنگی از خوابگاه های دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، در ادامه بازدیدهایی که اعضای محترم هیات رئیسه از خوابگاه های دانشگاه صنعتی قوچان داشتند، جناب آقای دکتر مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر فربد مدیر محترم دانشجویی از خوابگاه برادران (سلطانی) و خواهران (یاسمن) دانشگاه بازدید داشتند.

ادامه مطلب
بازدید معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیر دانشجویی از خوابگاه ها

بازدید معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیر دانشجویی از خوابگاه ها

جناب آقای دکتر بیکی معاونت محترم اداری و مالی، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی از خوابگاه‌های برادران و خواهران بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب
حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و مدیر محترم دانشجویی در جمع دانشجویان خوابگاهی

حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و مدیر محترم دانشجویی در جمع دانشجویان خوابگاهی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی در خوابگاه‌ خواهران یاسمن و مهمانسرای دانشجویی دانشگاه حضور یافتند.

ادامه مطلب