اخبار دانشجویی و فرهنگی - آرشیو

اطلاعیه مهم در خصوص خوابگاه (نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

اطلاعیه مهم در خصوص خوابگاه (نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

اطلاعیه مهم خوابگاه (نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱) دانشجویان محترمی که متقاضی استفاده از خوابگاه در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می‌باشند، می‌توانند به صورت زیر نسبت به پیش ثبت‌نام اولیه خوابگاه از طریق سایت دانشگاه اقدام نمایند:

ادامه مطلب
تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه صنعتی قوچان درنظر دارد، مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

ادامه مطلب