اطلاعیه ها

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری (ع) بر عموم شیعیان جهان، خصوصا خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی قوچان مبارک باد.

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری (ع) بر عموم شیعیان جهان، خصوصا خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی قوچان مبارک باد.

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری (ع) بر عموم شیعیان جهان، خصوصا خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی قوچان مبارک باد.

ادامه مطلب