اخبار

دیدار معاونین دانشگاه صنعتی قوچان با تعدادی از دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه

دیدار معاونین دانشگاه صنعتی قوچان با تعدادی از دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، در ادامه دیدارهای اعضای محترم هیات رئیسه با دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی قوچان در خوابگاه ها، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی و معاون محترم آموزشی و پژوهشی از خوابگاه پسران بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب
دوره معرفی نرم افزار مدیریت دارایی ترانسفورماتور توزیع در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری؛

دوره معرفی نرم افزار مدیریت دارایی ترانسفورماتور توزیع در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، دوره معرفی نرم افزار مدیریت دارایی ترانسفورماتور توزیع در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار گردید.

ادامه مطلب