آرشیو اخبار

جناب آقای دکتر آرمان نجاتی سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه صنعتی قوچان شد

جناب آقای دکتر آرمان نجاتی سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه صنعتی قوچان شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر آرمان نجاتی، عضو محترم هیئت علمی گروه صنایع به عنوان ” سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه” دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد.

ادامه مطلب