آرشیو اخبار

مدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

مدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر دانیال قهرمانی مقدم به عنوان مدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب