آرشیو اخبار

درخشش دانشجویان کشتی گیر دانشگاه صنعتی قوچان در مسابقات کشتی قهرمانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

درخشش دانشجویان کشتی گیر دانشگاه صنعتی قوچان در مسابقات کشتی قهرمانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، از سری مسابقات قهرمانی کشتی دانشگاه های منطقه ۹ کشور، دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان موفق شدند افتخار آفرینی کنند.

ادامه مطلب