اخبار دانشگاه - آرشیو

تفاهم‌نامه پژوهشی میان دانشگاه صنعتی قوچان و منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور به امضاء رسید

تفاهم‌نامه پژوهشی میان دانشگاه صنعتی قوچان و منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور به امضاء رسید

تفاهم‌نامه پژوهشی میان دانشگاه صنعتی قوچان و منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور به امضاء رسید که با امضای این تفاهم نامه گام جدیدی در ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت انتقال گاز برداشته شد.

ادامه مطلب