اخبار دانشگاه - آرشیو

انتشار مقاله داغ و پراستناد توسط عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
در مجله معتبر Environmental Research

انتشار مقاله داغ و پراستناد توسط عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

مقاله جناب آقای دکتر حسن کریمی مله عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Novel ۱-butyl-۳-methylimidazolium bromide impregnated chitosan hydrogel beads nanostructure as an efficient nanobio-adsorbent for cationic dye removal: Kinetic study

ادامه مطلب
مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر محسن خزائی به عنوان مدیر گروه مهندسی عمران این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب