اخبار دانشگاه - آرشیو

انتصاب دکتر داود فربد عضو هیئت علمی گروه ریاضی به عنوان سرپرست آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی شهرستان قوچان

طی حکمی از سوی دکتر عرفان خسرویان ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، دکتر داود فربد عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان، به عنوان سرپرست آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی شهرستان قوچان منصوب شد.

ادامه مطلب