اخبار دانشگاه - آرشیو

جناب آقای محمود تقی زاده در سمت مدیر امور مالی دانشگاه صنعتی قوچان ابقاء شد
با حکم جناب آقای دکتر مجید مهدویان سرپرست محترم ریاست دانشگاه صنعتی قوچان؛

جناب آقای محمود تقی زاده در سمت مدیر امور مالی دانشگاه صنعتی قوچان ابقاء شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، محمود تقی زاده در سمت مدیر امور مالی این دانشگاه ابقاء شد.

ادامه مطلب