اخبار دانشگاه

سه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛

سه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، سه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

ادامه مطلب
اسامی کاندیداهای شورای صنفی ۱۴۰۱

اسامی کاندیداهای شورای صنفی ۱۴۰۱

بر اساس آیین نامه شورای صنفی وزارت علوم، اسامی کاندید‌اهای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. همچنین جزئیات برگزاری انتخابات شورای صنفی به شرح ذیل می‌باشد:

ادامه مطلب
اولین جلسه شورای راهبردی کارآفرینی شهرستان قوچان به میزبانی دانشگاه صنعتی قوچان برگزار گردید

اولین جلسه شورای راهبردی کارآفرینی شهرستان قوچان به میزبانی دانشگاه صنعتی قوچان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، اولین جلسه شورای راهبردی کارآفرینی شهرستان قوچان در محل اتاق کنفرانس ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.

ادامه مطلب