آرشیو اخبار

انتشار مقالات داغ و پر استناد اساتید دانشگاه صنعتی قوچان

انتشار مقالات داغ و پر استناد اساتید دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طبق آخرین داده های پایگاه استنادی Web of Science تعداد مقالات داغ و پراستناد دانشگاه صنعتی قوچان برای اولین بار به ۳۹ عدد رسید که در بین آن ها ۷ مقاله با عنوان داغ و ۳۸ مورد با عنوان پراستناد برگزیده شده که بالاترین مقدار در مقایسه با سال های گذشته است. همچنین تمامی این مقالات در برترین مجلات در موضوع مربوط به خود چاپ شده و دارای سطح کیفی بسیار بالایی هستند.

ادامه مطلب
انتشار مقالات داغ و پر استناد اساتید دانشگاه صنعتی قوچان

انتشار مقالات داغ و پر استناد اساتید دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقالات مشترک جناب آقای دکتر حسن کریمی مله و جناب آقای دکتر علی آیتی و سرکار خانم دکتر بهاره تنهایی اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی و سرکار خانم دکتر فاطمه کریمی استاد مدعو دانشگاه صنعتی قوچان در زمره مقالات داغ و پر استناد قرار گرفتند.

ادامه مطلب
انتشار مقاله داغ و پر استناد اساتید دانشگاه صنعتی قوچان (آقای دکتر حسن کریمی مله و خانم دکتر کریمی)

انتشار مقاله داغ و پر استناد اساتید دانشگاه صنعتی قوچان (آقای دکتر حسن کریمی مله و خانم دکتر کریمی)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله مشترک جناب آقای دکتر حسن کریمی مله عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی و سرکار خانم دکتر فاطمه کریمی استاد مدعو دانشگاه صنعتی قوچان در زمره مقالات داغ و پر استناد قرار گرفت.

ادامه مطلب
انتشار مقاله داغ و پر استناد اساتید دانشگاه صنعتی قوچان (آقای دکتر علی آیتی و خانم دکتر بهاره تنهایی)

انتشار مقاله داغ و پر استناد اساتید دانشگاه صنعتی قوچان (آقای دکتر علی آیتی و خانم دکتر بهاره تنهایی)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله مشترک جناب آقای دکتر علی آیتی و سرکار خانم دکتر بهاره تنهایی اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی و سرکار خانم دکتر فاطمه کریمی استاد مدعو دانشگاه صنعتی قوچان در زمره مقالات داغ و پر استناد قرار گرفت.

ادامه مطلب
مهمانسرا برای اعضای محترم هیات علمی و اساتید فرهیخته (خانم ها) در ایام امتحانات

مهمانسرا برای اعضای محترم هیات علمی و اساتید فرهیخته (خانم ها) در ایام امتحانات

به استحضار اعضای محترم هیات علمی و اساتید فرهیخته (خانم ها) می‌رساند، مهمان‌سرا دانشگاه پیام نور واقع در جنب دانشگاه صنعتی قوچان جهت اسکان شما بزرگواران در ایام امتحانات قابل استفاده می باشد.

ادامه مطلب