اخبار دانشگاه - آرشیو

تمهیدات انجام شده برای خوابگاه یاسمن (خواهران) برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تمهیدات انجام شده برای خوابگاه یاسمن (خواهران) برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، به جهت رفاه حال دانشجویان خوابگاه خواهران یاسمن، تمهیدات مناسبی برای آماده‌سازی این خوابگاه در تابستان ۱۴۰۱ انجام شد که بعضی از موارد به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه مطلب
اضافه شدن هتل آپارتمان سلطانی به لیست خوابگاه های دانشگاه

اضافه شدن هتل آپارتمان سلطانی به لیست خوابگاه های دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، پیرو برگزاری جلسه حضوری و پیگیری‌های جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی، توافق با مالک یک هتل آپارتمان (با ظرفیت محدود) در قوچان انجام شد و این هتل به لیست خوابگاه‌های دانشجویی (برادران) اضافه گردید.

ادامه مطلب
نشست مدیریت محترم مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان و مسئول محترم مشارکت های مردمی مدارس و مراکز غیردولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد

نشست مدیریت محترم مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان و مسئول محترم مشارکت های مردمی مدارس و مراکز غیردولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد

نشست جناب آقای دکتر گنج بخش مدیریت محترم مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان و مسئول محترم مشارکت های مردمی مدارس و مراکز غیردولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب